Chính Sách Bảo Mật Người Dùng

1. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông Tin Cá Nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, và địa chỉ thư tín.

Thông Tin Tự Động: Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi tự động thu thập thông tin về trình duyệt bạn sử dụng, địa chỉ IP, vị trí địa lý, và cách bạn tương tác với trang web.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Cung Cấp Dịch Vụ: Để cung cấp cho bạn các dịch vụ và tính năng của trang web.

Liên Hệ và Hỗ Trợ: Để liên hệ với bạn và trả lời các yêu cầu hỗ trợ của bạn.

Cải Thiện Trải Nghiệm: Để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web, bao gồm tùy chỉnh nội dung và gợi ý dựa trên sở thích cá nhân của bạn.

Thông Tin Quảng Cáo: Đôi khi, chúng tôi có thể gửi thông tin quảng cáo, tin tức và cập nhật qua email nếu bạn đã đăng ký nhận chúng.

3. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc nếu bắt buộc bởi luật pháp.

5. Quyền Kiểm Soát của Bạn

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình:

Truy Cập, Sửa Đổi, Xóa: Bạn có thể yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ.

6. Cập Nhật Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này khi cần thiết. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web này.

7. Liên Hệ Thông Tin

Xin vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng trang web của chúng tôi