Đổi hàng

Tấn Hùng tiếp nhận đơn hàng về phụ kiện sắt mỹ thuật theo các báo giá khách hàng đã nhận, các sản phẩm quy đổi được chúng tôi khầu trừ trực tiếp vào tổng giá trị đơn hàng.

  • Hoa văn sắt Mỹ thuật
  • Phụ kiện cửa sắt
  • Phụ kiện thành phẩm

Trả hàng

Đối với các đơn hàng hoàn trả, quý khách hàng chịu các chi phí liên quan tới vận chuyển, và các chi phí khấu thành hoàn thành sản phẩm.

Tấn hùng hỗ trợ thu nhận và Re-sale lại sản phẩm để đạt tối đa lợi ích cho khách hàng.