Kệ sắt mỹ thuật TH-921

Kệ hoa sắt mỹ thuật TH-921  là kệ chuyên để hoa với vể thẩm mỹ đẹp, cấu trúc vững chắc có phần cố định các giỏ hàng chắc chắn, an toàn, Khung kệ sắt mỹ thuật TH-921 được thiết kế hết sức đẹp mắt. nét đặc biệt là thiết kế hình dáng lọ hoa hết sức sáng tạo.

Liên hệ báo giá:
Liên hệ tư vấn